LOWE – prawne aspekty życia seniora

Dnia 16 czerwca 2021r.w Kinie FARYS w Bieczu miało miejsce niecodzienne wydarzenie zorganizowane w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
w Gminie Biecz wyjątkowym gościem Panem ARTUREM LIPIŃSKIM, Sędzią Sądu Okręgowego w Krośnie z ponadprzeciętnym doświadczeniem, politykiem, aktorem, reżyserem serialu fabularno-dokumentalnego pt. „Sąd Rodzinny”, przybliżającym widzom zawiłości procesów sądowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

 1. Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza
 2. Grzegorz Nosal – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu wraz
  z Radnymi
 3. Aldona Okraszewska – Dyrektor ds. programowych – Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
 4. Jacek Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu – Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
 5. Artur Lipiński – Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
 6. Renata Stępień – dyrektor ZST w Gorlicach – Partner projektu
 7. Rafał Szarłowicz – Dyrektor SP Nr 1 w Bieczu wraz z nauczycielami
 8. Dyrektorzy szkól i Przedszkoli Gminy Biecz wraz z nauczycielami
 9. Uczestnicy projektu
 10. Słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu
 11. Mieszkańcy

Pan Artur Lipiński wygłosiłwspaniały, wyczerpującywykład pt.” Prawne aspekty życia seniora”. W sposób niezwykle profesjonalny, merytoryczny przedstawił licznie zgromadzonym słuchaczom wiele ważnych aspektów 
zżycia osoby dorosłej czy seniora w odniesieniu do obecnego stanu prawnego.

Uczestnicy z uwagą wysłuchali wykładu, nagrodzili Pana Sędziego gromkimi brawami, chętnie skierowali się po pamiątkowe autografy. Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej przyjaznej atmosferze I NA DŁUGO ZAPADNIE WSZYSTKIM W PAMIĘCI.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz powstał
w ramach umowy grantowej zawartej przez Gminę Biecz
z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, która w partnerstwie
z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielką Wieś i Miastem RawaMazowiecka realizuje innowacyjny projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 finansowanego ze Środków Funduszy Europejskich.

Ogromnym zaszczytem dla Bieczan była obecność władz Fundacji podczas naszego wydarzenia i ciepłe słowa, które skierował do zebranych Pan Jacek Kwiatkowski, wiceprezes Zarządu Fundacji.

                                                                                                         

 Koordynator LOWE

Skip to content