Druga sesja wykładów dla uczestników Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku, uczestników LOWE oraz mieszkańców

Dnia 25 czerwca br. w sali Kina FARYS w Bieczu Gmina Biecz zorganizowała drugą sesję wykładów z ciekawymi ludźmi dla uczestników Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku, Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz oraz mieszkańców Biecza. W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza, który uroczyście powitał gości i zebranych,  Pan Grzegorz Nosal – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu wraz z Radnymi, Pani Renata Gołębiowska Koordynator LOWE wraz z Panią Anną Lianą  Animatorem LOWE oraz Panowie Rafał Szarłowicz i Bogusław Moroń, dyrektorzy szkół.

Pierwszy wykład nt. „COVID-19, prawdy, mity i co dalej?-opowieści z frontu wygłosił  Pan Aleksander Wójcik, specjalista chorób zakaźnych pracujący w Szpitalu Specjalistycznym  im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Pan Doktor w obrazowy sposób przedstawił rzetelne informacje na temat koronawirusa i obalił  związane z nim fake newsy.  W trakcie trwania wykładu udzielał wyczerpujących odpowiedzi związanych z tematem szczepień oraz przedstawił korzyści wynikające z przyjęcia szczepionki.

Wykład był efektem przystąpienia Gminy Biecz do programu Wojewody Małopolskiego związanego z działaniami promocyjnymi dotyczącymi szczepień przeciw COVID-19.

Następny wykład przedstawiła Bieczanka, Pani Prof. zw. dr.hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, Profesor Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z Katedry Chemii Analitycznej, współzałożyciel, przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu, prowadząca bogatą działalność naukowo-badawczą, posiadająca ogromne zasługi w działalności organizacyjnej i popularyzującej naukę, odbywająca liczne krajowe i zagraniczne staże w ośrodkach naukowych.

Tytuł wykładu Pani Profesor Wiercińskiej brzmiał ”Zmiana dynamiki katalitycznego działania 6-tioguaniny na proces elektroredukcji jonów Bi(III) pod wpływem surfaktantów w kontekście kontrolowanego uwalniania leku”.

Pani Profesor przybliżyła uczestnikom tajniki pracy naukowej oraz swoją pracę badawczą nad lekiem przeciw nowotworom.

Zgromadzeni słuchacze gromkimi brawami nagrodzili wykładowców.

Skip to content