Projekt LOWE zrealizowany

Kuźnia Talentów LOWE to już historia, a talenty LOWE wykute.

Dnia 8 grudnia 2021r. w Hali Sportowej w Bieczu miało miejsce ważne wydarzenie dla Gminy Biecz i uczestników innowacyjnego projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy
i Edukacji w Gminie Biecz” pn.” DODAĆ  ŻYCIA DO LAT”, który powstał w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2″, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z EFS na zlecenie MEN.

Punktualnie o godz. 12.00 dwa sektory hali wypełniły się po brzegi 200 uczestnikami LOWE. Przybyli też goście:

Stanisław Kaszyk, Wicestarosta Gorlicki wraz z Radną Powiatu Gorlickiego Panią Iwoną Tumidajewicz

Grzegorz Nosal reprezentujący nieobecnego Burmistrza Biecza wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Bieczu

Agnieszka Nowak i Dariusz Mróz ze Stowarzyszenia MANKO w Krakowie

Renata Stępień – Dyrektor ZST w Gorlicach, LOWE w Gorlicach, Partner LOWE

Dr Paweł Kocańda– Dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej, reprezentujący bieckie instytucje kultury

Anna Ryba–Kierownik MGOPS, CIS VOX CORDIS w Bieczu

Rudek Iwona – Współwłaściciel Firmy Polskie Piekarnie w Libuszy, Partner i Trener LOWE

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Kadra trenerska LOWE

 1. Agata Ducal – dyrektor PZPO w Bieczu

Elżbieta Rzepka Prezes Stowarzyszenia Oświatowego JEDYNKA w Bieczu

Paulina Tumidajewicz-Koordynator Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku

Joanan Faryj– Kierownik Zespołu ds. promocji i informacji

Marek Podraza – RGTV Piotr Sekuła

Zebranych powitała Koordynator LOWE P. Renata Gołębiowska, która opowiedziała historię powstania projektu LOWE. Następnie głos zabrał P. Grzegorz Nosal Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu. W swym wystąpieniu podkreślił ważną rolę LOWE w życiu mieszkańców Gminy Biecz, docenił pracę Koordynatora LOWE i podziękował za owocną realizację projektu i wymierne efekty aktywizacji uczestników, których liczba osiągnęła liczbę 345. Ogółem w ciągu roku działalności zorganizowano 410edycji 40 rodzajów zajęć przeprowadzonych przez 40 trenerów, 3192 osób uczestniczyło w zajęciach. Kadra zarządzająca LOWE to 2 osoby, kadra płacowo-finansowa to3 osoby.

Bardzo ważnym momentem wydarzenia była uroczysta inauguracja Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Przybyli na Kuźnię przedstawiciele Stowarzyszenia MANKO
w Krakowie wręczyli na ręce P. Nosala Certyfikaty dla Gminy Biecz: Partnera Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM, Kampanii BEZPIECZNY SENIOR-STOP MNIPULACJI, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, Kampanii społecznej MADRE LECZENIE TO SZYBSZY POWRÓT DO ZDROWIA, 500 sztuk Ogólnopolskiej Karty Seniora, przeznaczonych dla mieszkańców, którzy osiągnęli wiek senioralny tj. 60 lat, Pakiety wsparcia w ramach Kampanii społecznej „SOLIDARNI Z SENIORAMI”. Przekazali również liczne materiały promocyjne np. książkę Sobiesława Zasady pt.”Moje rajdy”, gadżety akcji i wręczyli Ogólnopolską Kartę Seniora przedstawicielom LOWE, BUZW, Klubów Senior+. Współpraca ze Stowarzyszeniem MANKO to efekt wniosku napisanego przez P. Renatę Gołębiowską. Wniosek uzyskał akceptację Komisji Konkursowej po czym Gmina Biecz została wybrana jako jedna z 10 w Polsce do realizacji programu. Korzyści płynące dla Gminy Biecz i mieszkańców to odbiór kart seniora, uprawniających do korzystania ze zniżek w licznych miejscach w kraju, udział w aktywizujących konkursach i inicjatywach pro-seniorskich. Pierwszy przedsiębiorca z Biecza zgłosił swoją Firmę Produkcyjno-Handlową Mateusz Potykanowicz Przedmieście Dolne 60, Sklep ABC „Na Parkowej” do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora i z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia MANKO odebrał CERTYFIKAT. To ogromna radość i dobry przykład dla innych przedsiębiorców z naszej gminy.

Kolejnym punktem programu było podsumowanie rocznej realizacji projektu LOWE
w Gminie Biecz, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020”, którego dokonała Koordynator LOWE. Prezentacja pokazała zebranym statystyki dotyczące uczestnictwa w projekcie, przedstawiła ofertę edukacyjnąomówiła dalsze funkcjonowanie LOWE w okresie rocznej trwałości, która nastąpi od dnia 1 marca 2022r.

Nie obyło się bez podziękowań. Dyplomy odebrali Partnerzy LOWE, w tym wszystkie gminne szkoły (18), Trenerzy LOWE (40).

Zostali wyłonieni również Najaktywniejsi uczestnicy zajęć LOWE, a właściwie UCZESTNICZKI, których frekwencja na zajęciach miło zaskoczyła i wprowadziła
wszystkich w zdumienie:

 1. Ewa Malinowska wzięła udział w 79 zajęciach
 2. Maria Morga w 72 zajęciach
 3. Barbara Konior w 51 zajęciach
 4. Mirosława Bania w 50 zajęciach

Wszystkie Panie otrzymały nagrody.

Na zakończenie części oficjalnej na podłodze hali sportowej miał miejsce niecodzienny POKAZ MODY SENIORALNEJ, który wywołał na widowni ogromny aplauz. Modelki w rytm piosenki Edyty Geppert pt. „Kocham Cię życie” , a modele
w rytm przeboju Marka Grechuty pt.” Dni których nie znamy” pokazali się gościom
w stylowych kostiumach i wyglądali olśniewająco. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła ich występ, który pokazał jak projekt LOWE otwiera ludzi dorosłych na różne wyzwania, jak czyni ich odważnymi i szczęśliwymi ludźmi mimo czasu pandemii.

Uroczystość uświetniły dwa artystyczne spektakle w wykonaniu:

Uczestników WTZ w Bieczu pt. „Nadzieja” oraz Kwartetu smyczkowego „ESLAVO Quartet”. Była to wspaniała uczta duchowa z niesamowitym przesłaniem dla wszystkich obecnych o wartościach w naszym życiu.

Nietuzinkowe warsztaty kulinarne przeprowadziła Pani Urszula Bartecka-Martuszewska, Mistrzyni Cukiernictwa ZELANDIA POLSKA, od 20 lat w branży cukierniczej, Laureat II miejsca Konkursu MASTERS OF PASTRY 2021, która przybyła do Biecza za sprawą Pani Iwony Rudek. Mistrzyni przygotowała wspaniały „Deser świąteczny” o smaku czekoladowym i kajmakowym z frużeliną wiśniową pod świąteczną kruszonką. Wydała 200 deserów, które zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki, a wyglądały bajecznie i jeszcze lepiej smakowały.

 

Atrakcje towarzyszące Kuźni Talentów LOWE to:

 • Stragany z talentami
 • Turniej szachowy
 • Stoiska tematyczne
 • Przysmaki LOWE wraz z PRZEPISOWNIKIEM
 • Materiały szkoleniowe dla nowych uczestników
 • Poradniki PRAWA CZŁOWIEKA wydane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Wszystkie zgromadzone upominki i gadżety trafiły do rąk uczestników imprezy ku ich ogromnemu zadowoleniu.

Na zakończenie imprezy Koordynator LOWE złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Kuźni Talentów LOWE tj.:

 1. Zarządowi Starostwa Powiatowego w Gorlicach, P. Agacie Ducal i Pracownikom PZPO w Bieczu
 2. Łukaszowi Salwarowskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia MANKO w Krakowie
 3. Annie Lianie – Animatorowi LOWE
 4. Barbarze Brach -Administratorowi LOWE
 5. Kadrze Obsługi LOWE
 6. Elżbiecie Knapik i Pracownikom BB
 7. Pawłowi Jamro i Pracownikom BCK
 8. Agnieszce Kołotyło wraz z uczestnikami i Trenerami WTZ w Bieczu
 9. Szkołom, które przygotowały z produktów LOWE smaczne potrawy i wypieki oraz udostępniły naczynia:SP Nr 1 w Bieczu, ZSP w Binarowej, ZSP w Korczynie, ZSP w Libuszy, ZSP w Rożnowicach, ZSP w Strzeszynie oraz Gminne Przedszkole
 10. KGW w Racławicach, KGW w Grudnej Kępskiej,Głębokiej, Belnej Dolnej
 11. Iwonie Rudek – Polskie Piekarnie w Libuszy
 12. Urszuli Barteckiej-Martuszewskiej – ZELANDIA POLSKA
 13. Lucynie Przybycień – Sklep Internetowy ze zdrową żywnościąWieloryBIO
 14. Edycie Wacławik, Ewie Bochenek, Joannie Bajorek-Wszołek, Małgorzacie Totoś, Irenie Michalec, Agacie Gajeckiej, Annie Kułach i Tomaszowi Dylągowi – ZOJ w Bieczu
 15. Monice Kulik-Marek – Dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle za udostepnienie sprzętu rehabilitacyjnego
 16. Kwartetowi smyczkowemu „ESLAVO Quartet”
 17. Marcie Pilch – ZSP w Libuszy
 18. Joannie Faryj, Tomaszowi Dzikiemu i Pracownikom Urzędu Miejskiego
  w Bieczu
 19. Rafałowi Tyborowi – Prezesowi Spółdzielni Socjalnej BIECZYNEK
 20. Kazimierzowi Wszołkowi i Pracownikom MPGiK
 21. P. Piotrowi Sekule, Markowi Podraza i Pracownikom RTVG
Skip to content