O nas

“Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020”

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz powstał w ramach umowy grantowej zawartej przez Gminę Biecz z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje innowacyjny projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich i krajowych poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Skip to content