Wojaże LOWE

Uczestnicy LOWE dnia 30 września br. tuż po północywyruszyli do Częstochowy na Jasną Górę , Gidli i Ogrodzieńca.

Jeszcze przed świtem uczestnicy dotarli na Jasną Górę, by uczestniczyć
w odsłonięciu Cudownego Obrazu o godz. 6.00 i we Mszy Świętej, zawierzając wszystkie swoje sprawy osobiste. Jasnogórska świątynia i klimat modlitwy zebranych tam licznie wiernych wyciszyły serca i nastroiły umysły do refleksji nad sensem obecności i trwania we wspólnocie szlachetnych, autentycznych, historycznie potwierdzonych wartości.

Po krótkiej przerwie śniadaniowej, grupa wyruszyła na Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich. Drodze krzyżowej przewodniczył ojciec Antoni – Redemptorysta, Misjonarz
z Brazylii, który był uczestnikiem wycieczki. Ojciec Antoni Niemiec jest sekretarzem Krajowej Rady Misyjnej, sekretarzem Misji Kontynentalnej oraz  doradcą Komisji Episkopatu ds. Misji
i Współpracy między Kościołami. Oprócz tego kieruje działalnością Papieskiej Unii Misyjnej
w Brazylii. Z tak wspaniałym człowiekiem mogliśmy przebywać podczas wycieczki. Takiego czasu wyciszenia, przepięknych głębokich refleksji do każdej stacji Drogi Krzyżowej, w tych trudnych czasach wyczekiwał każdy z uczestników.Następnie odbyło się indywidualne zwiedzanie Skarbca, Arsenału, Sali Rycerskiej.

Kolejnym etapem podróżowania był przejazd do Gidli i zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, poznania historii powstania Świątyni oraz cudownej figurki. Matka Boża w Gidlach nazywana jest Uzdrowicielką chorych i Lekarką ciała i duszy. Legenda związana z tym miejscem jest przedstawiona na obrazach znajdujących się w bazylice. W kronikach parafii zapisano wiele cudów nawróceń i uzdrowień. Matka Boża Gidelska to najmniejsza koronowana figurka.

Celem wyjazdu była modlitwa, ale i edukacja, rekreacja i poznanie nowych miejsc. Takim było Podzamcze, gdzie uczestnicy udali się na obiad z deserem, by móc wspólnie pobyć ze sobą, odpocząć, porozmawiać. Następnie wraz z przewodnikiem wszyscy przeszli na Zamek Ogrodzieniec, gdzie zwiedzili imponujące ruiny  budowli i zapoznali się z jej historią, ściśle związaną z naszą Ojczyzną. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie mogliśmy udać się na  Górę Birów, gdzie znajduje się zrekonstruowany gród średniowieczny z przełomu XII i XIII wieku, ale  przewodnik przedstawił historię grodu i opowiedział o życiu codziennym naszych przodków. Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się w drogę powrotną do Biecza.

Podróż wzbogaciła opowieść Ojca Antonio o swej posłudze w Brazylii i różnych ciekawostkach z Ameryki Południowej.

LOWE i Szkoła Przyjazna Seniorom

LOWE i Szkoła Przyjazna Seniorom

Gmina Biecz włącza Seniorów do życia gminnych szkół podstawowych. Ta innowacja jest wymiernym efektem współpracy z LOKALNYM OŚRODKIEM WIEDZY EDUKACJI w Gminie Biecz oraz Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa. W 2021 roku Gmina Biecz przystąpiła do Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. Z tego tytułu Seniorzy zrzeszeni w LOWE, BUZW, SENIOR+ mają możliwości korzystania z wielu atrakcji m.in:

 • uzyskują Ogólnopolską Kartę Seniora
 • otrzymują czasopismo GŁOS SENIORA
 • uczestniczą w Międzynarodowych SENIORALIACH w Krakowie
 • biorą udział w licznych konkursach ogólnopolskich
 • koordynatorzy polityki senioralnej uczestniczą w konferencjach DOBRYCH PRAKTYK

Dzięki rocznej współpracy mogliśmy przystąpić do nowego projektu MANKO pn. Szkoła Przyjazna Seniorom.I takie zaproszenie do przyjęły następujące szkoły:

 1. SPNr 1 w Bieczu
 2. SPNr 2 w Bieczu
 3. SP w Korczynie
 4. ZSP w Libuszy
 5. ZSP w Rożnowicach
 6. SP w Racławicach
 7. SP w Sitnicy
 8. ZSP w Strzeszynie.

Projekt zakłada zaangażowanie seniorów, w tym osoby z ciekawymi kompetencjami,  umiejętnościami czy pasjami do działań międzypokoleniowych na terenie gminnych szkół.

Pojawią się konkursy na najciekawsze sposoby i formy spędzania wolnego czasu z dziadkami, na inicjatywy historyczne itp.

Projekt polega na działaniach mających na celu rozwijanie więzi międzypokoleniowych – pomiędzy grupą juniorów, Seniorów, a grupą społeczną jaką stanowią nauczyciele poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konkursów dotyczących rozwijania świadomości: czym jest starość , proces starzenia się oraz sposobów jak można ją godnie i ciekawie przeżyć.

Celem programu:

 • rozwijanie więzi międzypokoleniowych – pomiędzy grupą juniorów, Seniorów oraz nauczycielami
 • wzajemna międzypokoleniowa integracja, edukacja i aktywizacja
 • promocja takich wartości jak: otwartość, tolerancja oraz szacunek do drugiego człowieka
 • odkrywanie nowych pasji i zainteresowań przez seniorów i młodzież
 • wymiana doświadczeń i poznawanie swoich potrzeb i możliwości
 • aktywizacja i edukacja młodzieży przez nauczycieli i seniorów
 • edukacja i aktywizacja
 • promocja Szkół Przyjaznych Seniorom w Polsce i za granicą
 • przełamywanie wzajemnych stereotypów i uprzedzeń
 • promocja solidarności i empatii międzypokoleniowej
 • aktywizacja seniorów przez młodzież
 • przełamywania blokad psychicznych
 • rozwijanie postaw prospołecznych

Dnia 14 września br. grupa zainteresowanych projektem uczestników LOWE w osobach: Maria Gwóźdź i Zofia Sroka – Libusza, Stefania i Stanisław Matusik – Sitnica,  Władysław Bajorek – Racławice uczestniczyli w szkoleniu w Krakowie, prowadzonym przez koordynatora projektu Panią Monikę Świątek.Mieli możliwość poznania założeń programu i zadań Ambasadorów , którymi zostali. Dużym przeżyciem i fajnym wspomnieniem dla uczestników będzie podróż do Krakowa pociągiem.

 W dniu 22 września br. w ramach Międzynarodowych Senioralii, delegacja dyrektorów z Gminy Biecz przybyła do Krakowa, by odebrać Certyfikaty Szkoły Przyjaznej Seniorom. Było to ogromne wyróżnienie dla 8 szkół Gminy Biecz na 20 szkół z Małopolski, które zgłosiły swój udział w programie.

Międzynarodowe Senioralia z udziałem LOWE

Międzynarodowe Senioralia z udziałem LOWE

Międzynarodowe Senioralia z udziałem LOWE

Dnia 21-22 września br. 48 uczestników LOWE wraz z Koordynatorem i Animatorem wzięło udział w MIĘDZYNARODOWEYCH SENIORALIACH, które odbyły się  w Krakowie. Tegoroczne Senioralia zgromadziły ponad 4 tys. Seniorów z ponad 100 miejscowości z Polski i z zagranicy zrzeszonych w Programie Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora!

Program wydarzenia był imponujący i przedstawiał się następująco:

Konferencja “Doświadczenia i inspiracje w politykach senioralnych samorządów” 21 września 2022 r. – Pałac Krzysztofory w Krakowie

PROGRAM

11.00-11.15 Uroczyste Powitanie – Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej; Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

11.15 – 11.30 – Program Gmina Przyjazna Seniorom narzędziem innowacyjnej polityki senioralnej- Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO-Głosu Seniora

11.30 – 11.45 – Kraków dla aktywności swoich starszych mieszkańców – Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 12.15 – Srebrna małopolska – Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

12.15 – 12.30 – Senior w Ruchu – aktywizacja fizyczna osób 60 + – zapowiedź Ogólnopolskiego Konkursu – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Łukasz Salwarowski, Marek Pilch

12.30 – 12.45 – Dostępność cyfrowa dla osób starszych, deklaracja prostego języka w kontekście Programu Dostępność + i ustawy o zapewnieniu dostępności – dyrektor Przemysław Herman, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w rozmowie z Łukaszem Salwarowskim

12.45– 13. 00– Prywatne Domy Opieki Społecznej wsparciem dla samorządów – Jakub Cylc, Krajowa Izba Domów Opieki Społecznej w rozmowie z Łukaszem Salwarowskim

13:00 – 13: 15 – Szkoła Przyjazna Seniorom – działania międzypokoleniowe dla Seniorów – Monika Świątek, Koordynator projektu Szkoła Przyjazna Seniorom

13.15 – 13.30 – Szkoła Łącząca Pokolenia – edukacja do późnej dorosłości – Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

13.30 – 13.45 – Przeglądy lekowe jako nowe świadczenia zdrowotne w samorządach – Agnieszka Neumann Podczaska

13.45 – 14:00 – Dezinstytucjonalizacja – od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej – Anna Okońska Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

14.00 – 15.00 – Dobre praktyki i inspiracje w polityce senioralnej Gmin Przyjaznych Seniorom

15.00 – 16.00 – Przerwa obiadowa

16:00 – 16:45 – Warsztaty:

I grupa – Jak stworzyć gminny program aktywizacji i integracji Seniorów?

II grupa – Jak zdobyć fundusze na senioralne inicjatywy gminne

O godz. 17:00 IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie przeniosły się do Kina Kijów, gdzie odbył się bezpłatny seans filmowy w ramach cyklu „Kino dla Seniora”. Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja licznych stoisk badawczych oraz promocyjnych. W czasie spotkania koordynatorka programu „Szkoła Przyjazna Seniorom” – Pani Monika Świątek opowiedziała o projekcie i zachęciła do dołączenia do kampanii. Prezes Stowarzyszenia Manko-Głosu Seniora – Łukasz Salwarowski, wygłosił przemówienie pt. „Zostań współtwórcą Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora” a Urząd Komunikacji Elektronicznej poprowadził warsztaty „Nie daj się oszukać! – jak bezpiecznie korzystać z Internetu”. Następnie wyświetlone zostały dwie projekcje – grupy TZMO odnośnie nietrzymania moczu oraz Super Expressu odnośnie seksu po 60-ce. Na końcu w ramach seansu filmowego wyświetlona została polska komedia pt. “KAŻDY WIE LEPIEJ”.

Drugi dzień IX Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie (22.09) zaczął się od uroczystej mszy

w intencji Pogodnej Jesieni Życia w Kościele Mariackim. Po zakończeniu Eucharystii Seniorzy na czele z Prezesem Głosu Seniora – Łukaszem Salwarowskim ruszyli ulicami miasta w największej w Polsce paradzie „Senior ma Moc”. Uczestnikom towarzyszyły kolorowe stroje, transparenty, wesołe okrzyki

i śpiewy. Po okrążeniu Rynku Głównego parada skierowała się w stronę Parku Jordana – gdzie czekała dalsza część Senioraliów, która rozpoczęła się od uroczystego przekazania kluczy do miasta Kraków

z rąk Andrzeja Kuliga – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa na ręce Ambasadorów Głosu Seniora.

W kolejnej części odbyły się wykłady edukacyjne (na temat zdrowia, bezpieczeństwa, polityki senioralnej oraz aktywizacji seniorów), seniorzy mogli także skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich (badania kardiologiczne, badania ciśnienia, badania słuchu, badania wzroku, badania cukru, badania gęstości kości, pomiar masy ciała). Na stoisku Bezpieczny Senior Głosu Seniora w ramach kampanii Stop manipulacji, nie daj się oszukać seniorzy mogli zapoznać się z najnowszymi metodami oszustw oraz zapoznać się z magazynem „Ogólnopolski Głos Seniora”. Na uczestników Senioraliów czekały również m.in. stoiska Senior w Ruchu Głosu Seniora, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także licznych firm oferujących atrakcyjne zniżki dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz część gastronomiczna obejmująca stoiska gastronomiczne oraz grill. Część rozrywkowa wydarzenia składała się z licznych występów artystycznych zespołów seniorskich, wspaniałego koncertu Alexandra Martineza, konkursów z nagrodami, największego w Polsce ogólnopolskiego Pokazu Mody Stylowi Seniorzy, w której wzięła udział rekordowa ilość ponad 40 Seniorów z całej Polski. Tradycyjnie imprezę zwieńczyła Międzypokoleniówka z DJ Wiką – Wirginią Szmyt, Ambasadorką Głosu Seniora, która swoim niezwykle energicznym repertuarem efektowanie zakończyła IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie!

 

Zaproszenie do wystąpienia na konferencji 

Relacja zdjęciowa z konferencji

Relacja zdjęciowa z z parady “Senior ma moc”, IX Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie oraz Kina dla Seniora 

Letni wypad LOWE do Krynicy Zdrój

Letni wypad LOWE do Krynicy Zdrój

Dnia 28 sierpnia br. uczestnicy LOWE, włóczykije, nie inaczej wraz z Koordynatorem LOWE odbyli kolejną wycieczkę pociągiem”WŁOCZYKIJ” do Krynicy Zdrój. Tym razem w letniej scenerii. Był to ostatni kurs pociągu relacji Jasło-Krynica Zdrój w tym sezonie. 35 osób dorosłych oraz kilkoro wnuków wczesnym rankiem wyruszyło ze stacji PKP w Bieczu. Tym razem też pojechało kilka rowerów, by pokonywać dalsze odcinki ścieżki pieszo-rowerowej AQAVELO, z Krynicy do Muszyny, wzdłuż Popradu. A widoki były przednie.
Uczestnicy odwiedzili: Górę Parkową, Jaworzynę Krynicką, Muzeum Nikifora, Pijalnię obowiązkowo<br>i przepiękny Rynek w Muszynie. Niektórzy na rowerze przekroczyli granice Państwa ze Słowacją np.<br>w Leluchowie czy Legnavie. Ponownie odwiedzili Ogrody Sensoryczne i Biblijne w Muszynie.
Wycieczka kolejnym razem pokazała jakie projekt LOWE pozostawia po sobie wymierne efekty: poczucie więzi uczestników, chęć przebywania ze sobą,aktywne spędzanie wolnego czasu i chęć poznania nowych miejsc i ludzi. Ten wspólnie spędzony czas, zadowolenie uczestników daje siły organizatorom projektu do nowych pomysłów. Szkoda, że „Włóczykij” już zawiesił kursy☹

ERASMUS +

Czas na II spotkanie międzynarodowe (POLSKA/SŁOWACJA) w ramach projektu „ERASMUS
+ Nowa siła seniora”
Realizatorzy:
BIECKIE CENTRUM KULTURY, Rynek 18, 38-340 Biecz
STOWARZYSZENIE FEMAN W KOSZYCACH, ul. Zvonarska 23, 040 01 Koszyce
Projekt współfinasowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +
Partnerstwa na małą skalę – Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji.
W ramach projektu odbędą się:
W dniach 30-31 lipca 2022 r. po raz drugi do Biecza przyjadą uczestnicy (25 osób) projektu
z miasta Koszyce na Słowacji, by spotkać się z muzyką dawną podczas KROMER FESTVAL
BIECZ 8.edycja.
Program wydarzenia obejmuje:
– warsztaty z zakresu muzyki dawnej
– spotkanie z artystami Kromer Festival Biecz prowadzone przez Dyrektora Artystycznego
festiwalu
– udział w 4 koncertach Kromer Festival Biecz
– warsztaty kulinarne – przygotowanie regionalnych przysmaków (piernik)
– warsztaty jogi
W dniach 9,23 i 30 czerwca br. miały miejsce międzynarodowe warsztaty muzyki dawnej w formie
online podczas których uczestnicy projektu przygotowywali się do odbioru muzyki dawnej.
Zajęcia prowadził Dyrektor Artystyczny Festivalu P. Paweł Szczepanik

[Wpisz tutaj]

Szczegółowy program:

SOBOTA 30 lipca 2022 r.
Lp. Godzina Miejsce Plan dnia
1. 9.00-9.30 Biecz – Hotel MIMOZA Przyjazd grupy ze Słowacji – zakwaterowanie
2. 9.30-9.45 Przejazd do Biecza
3. 10.00-10.30 Biblioteka Biecz,
ul. Rynek 20

Rejestracja uczestników Polska/Słowacja
Powitanie i przedstawienie programu
II spotkania ERASMUS+
Podział na grupy -przejście na zajęcia
4. 10.30-11.30 Piwnice pod Ratuszem Warsztaty wypieku piernika gr.II Biecz
5. 10.30-11.30 Muzeum Ziemi Bieckiej
Kromerówka

Zwiedzanie gr. I Koszyce

6. 11.30-12.30 Piwnice pod Ratuszem Warsztaty wypieku piernika gr.I Koszyce
7. 11.30-12.30 Biecki Rynek Spacer ulicami miasta gr.II Biecz
8. 12.30-12.45 Przejazd do Libuszy
9. 13.00-15.00 Restauracja MIMOZA Obiad
10. 15.00 – 15.15 Przejazd do Biecza
11. 15.30 – 16.45 Klasztor pw. św. Anny

w Bieczu

Warsztaty muzyki dawnej spotkanie
z artystami KROMER FESTIVAL BIECZ

12. 16.45 – 17.00 Przejazd do Libuszy
13. 17.00-18.30 Restauracja MIMOZA Kolacja integracyjna
14. 18.30-18.45 Przejazd do Biecza
15. 19.30-21.00 Kolegiata pw. Bożego
Ciała w Bieczu

Koncert inauguracyjny pn. „To, co
niezapisane: GROUNDS – a baroque big
band”

16. 21.00-22.30 Kościół pw. św. Anny

w Bieczu

Koncert 2 pn. „Goût français czy gusto
italiano? Gdzie obce staje się narodowym?”

17. 22.45 – 23.00 Przejazd do Libuszy
18. 23.00 – 8.00 Hotel MIMOZA nocleg

[Wpisz tutaj]

NIEDZIELA 31 lipca 2022r.
Lp. Godzina Miejsce Plan dnia
19. 8.00-9.00 Biecz – Hotel MIMOZA Śniadanie
20. 9.15-9.30 Przejazd do Biecza
21. 9.30-10.30 Biecki Deptak Spacer wzdłuż Promenady z zabytkami w tle
22. 10.30-11.30 Biecki Deptak /
SP Nr 1 w Bieczu- sala
gimnastyczna
(w razie deszczu)

Joga z Erasmusem gr. I Koszyce
Trener z Polski

23. 10.30-11.30 Biecki Deptak /
SP Nr 1 w Bieczu- sala
gimnastyczna
(w razie deszczu)

Joga z Erasmusem gr.II Biecz
Trener ze Słowacji

24. 11.30-12.00 Biecki Rynek Lody z Erasmusem na Bieckim Rynku
25. 12.00-13.00 Biecki Rynek Spacer Szlakiem pamięci bieckich Żydów
z przewodnikiem: spacer po starówce,
dawnym sztetlu, zwiedzanie synagogi
Talmud-Tora i jej polichromii, oprowadzanie
po stałej wystawie &quot;Żydzi Biecza. Historia i
Zagłada&quot;

26. 13.00-13.15 Przejazd do Libuszy
27. 13.30-14.30 Restauracja MIMOZA Obiad
28. 14.45 – 15.00 Przejazd do Biecza
29. 15.00 – 15.45 Amfiteatr za murami* Warsztaty łucznicze
30. 16.00-17.00 Rynek w Bieczu* Pokaz sztuki katowskiej
31. 16:00 – 17:00 Muzeum Kromerówka* Prezentacja rzemiosł dawnych
32. 15.45 – 16.00 Przejazd do Binarowej
33. 16.00 – 17.30 Kościół pw. św. Michała
Archanioła w Binarowej

Koncert 3 pn. „Od świtu do zmierzchu:
kalejdoskop emocji”

[Wpisz tutaj]
17.30 – 17.45 Przejazd do Biecza
35. 18.00 – 20.00 Kolegiata pw. Bożego
Ciała w Bieczu

Koncert 4 pn. „Nisi Dominus – gdzie zacierają
się granice”

36. Zamknięcie 2 dnia spotkania ERASMUS+
37. 20.15 – 21.00 Strefa gastronomiczna
na płycie Rynku

Kolacja pod Ratuszem

38. 20.00 – 23.00 Przejazd do Koszyc
*Dla chętnych do wyboru

Podsumowanie realizacji mini grantów

Podsumowanie realizacji mini grantów

 

PODSUMOWANIE realizacji MINI GRANTÓW

 „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”

INFORMACJE O AKCJI
Nazwa/temat działania:
Polsko-Ukraińska Akademia Małego Dziecka
Data, czas trwania MINI GRANTU:04 maja do 30 czerwca 2022r.
Miejsce:Publiczny Żłobek BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz, ul. Tysiąclecia 29

Klub SENIOR+/Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz,

Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Cel działań:
Cele szczegółowe MINI GRANTU:

1.Podejmowanie działań wolontariackich na rzecz ukraińskich dzieci przebywających na terenie gminy Biecz.

2.Rozwój wolontariatu o nowe doświadczenia.

3.Promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza.

4.Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Biecz, w tym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz podejmowania inicjatyw woluntarystycznych na rzecz uchodźców.

5.Wzrost świadomości społecznej mieszkańców powiatu, czym jest wolontariat.

6.Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.

7.Promowanie programu Korpus Solidarności.

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację MINI GRANTU:

28 osób – dorośli

10 osób – młodzież

Adresaci działań realizowanych w ramach MINI GRANTU:

1.    Dzieci w wieku do lat 4(grupa zabawowa) – 10 osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy –6 osób

2.    Dzieci przedszkolne 5latki–26 osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy–1 osób

3.    Dzieci przedszkolne 6 latki – 38osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy – 3osób

4.    Dzieci w wieku 7-10 lat -131osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy–9 osób

 
PODSUMOWANIE AKCJI
Rezultaty podjętych działań:

Grupa wolontariuszy podjęła inicjatywęwolontariacką na rzecz ukraińskich dzieci przebywających w Bieczu. Posiadając doświadczenie w wyżej wymienionych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, zorganizowano warsztaty rozwijająco-edukacyjne oraz integrujące dla dzieci z Ukrainy. Początkowo liczba dzieci z Ukrainy wynosiła 25 łącznie na zajęcia uczęszczało 18 dzieci. Rotacja związana z powrotami uchodźców na Ukrainę, traumatyczne przeżycia w  związku  z napływającymi informacjami z wojny sprawiły, że nie wszystkie dzieci uczęszczały regularnie na zajęcia.

1.Włączono liczną(38 osób) grupę wolontariuszy i przygotowano zaplecze do prowadzenia zajęć dla dzieci Uchodźców w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz,ul. Tysiąclecia 29 oraz Klub SENIOR+. Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Grupą wolontariuszy podejmujących działania byli uczniowie ze Szkolnych Klubów Wolontariatu z SP nr 1, SP nr 2, LO w Bieczu, Uczestnicy LOWE – dorośli tworzący nieformalną grupę wolontariuszy działający drugi rok na terenie gminy, którzy prowadzili warsztaty kulinarne i rękodzieła dla dzieci. Był to wspaniały przykład wymiany międzypokoleniowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sprzyjały wzajemnej integracji, uatrakcyjniały proces dydaktyczno-wychowawczy i były ciekawa metoda nauki j. polskiego.

Projektem objęto 205 dzieci w wieku do 10 roku życia w tym 19 dzieci  z Ukrainy.

2.Zorganizowano grupę zabawową dla 10 najmłodszych dzieci,  w tym 6 dzieci uchodźców w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA. Animatorki – wolontariuszki posiadały przygotowanie do pracy  z małymi dziećmi i do prowadzenia takiej nieformalnej formy zajęć  z dziećmi. Zakupiono gry dydaktyczne i planszowe dla dzieci, które wykorzystano podczas zajęć.

Zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w formie zajęć zabawowych dla matek i dzieci w integracji z dziećmi z polskiego przedszkola ze szczególnym naciskiem na adaptację najmłodszych dzieci i ich matek do nowego życia w nowym kraju. Zajęcia prowadzone w asyście nauczycielki ukraińsko-języcznej i wolontariuszy.

W grupie dzieci przedszkolnych w wieku od 5-6 lat zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla64 dzieci, w tym 3 dzieci uchodźców z Ukrainy w postaci warsztatów kulinarnych i artystycznych.

3.Zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla 131 dzieci kl. I-III, w tym 9  uchodźców z Ukrainy w wieku szkolnym.

Zaspokojono w ten sposób potrzeby rozwojowe dzieci w wieku szkolnym,tj. integrację, bezpieczeństwo i naukę j. polskiego podczas 9 warsztatów wspólnego gotowania oraz warsztatów artystycznych( wykonywanie obrazów z wełny czesankowej). Podjęcie działań adaptacyjnych i integracyjnych w nowym środowisku.

Informacje wraz oznaczeniami Korpusu Solidarności o realizacji zadania z pojawiła się na stronach internetowych/Facebooku:  Gminy Biecz, LOWE, Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, Lokalnego Centrum Wolontariatu. SP Nr 1 w Bieczu, SP nr 2 w Bieczu i Gminnego Przedszkola oraz Publicznego Żłobka w Bieczu. Wszyscy uczestnicy grantu zostali na bieżąco poinformowani o realizacji zadania z Programu Korpus Solidarności.

Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie i wsparciu naszych przyjaciół z Ukrainy:

 1. Kwiatonowickiemu StowarzyszeniuHomini,
 2. Stowarzyszeniu SursumCorda z Nowego Sącza,

oraz za pomoc w realizacji projektu:

wolontariuszom/uczestnikom:  Klubu SENIOR + z Biecza i Libuszy, LOWE, Stowarzyszenia Biecz Przyjazny Emerytom, Animatorowi LOWE.

oraz dyrekcji, nauczycielom i  uczniom SP nr 1 i Nr 2 w Bieczu i LO  w Bieczu oraz Gminnego Przedszkola
i Publicznego Żłobka BIECKJA AKADEMIA MALUCHA.

Renata Gołębiowska

Koordynator LOWE

Zbiórka pieniędzy i darów Głosu Seniora dla uchodźców z Ukrainy

Zbiórka pieniędzy i darów Głosu Seniora dla uchodźców z Ukrainy

W związku z tragiczną sytuacją, jaka dotknęła mieszkańców Ukrainy oraz narastającą liczbą uchodźców w naszym kraju szukających wsparcia, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora postanowiło zorganizować zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy uchodźcom, którzy aktualnie przebywają w Polsce. 

Darowizny można wpłacać przelewem na numer konta:

36 2490 0005 0000 4600 3373 9579

W tytule przelewu prosimy o wpisanie,,Solidarni z Ukrainą“.


W siedzibie Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora (Os. Urocze 12, 31-953 Kraków) trwa zbiórka darów dla samotnych matek i dzieci z Ukrainy.

Prosimy o przynoszenie:

 • Darów spożywczych: woda, soki, konserwy, olej, herbata, kawa, cukier, makarony, mąką, ryż, warzywa, owoce w puszce, suszone owoce, orzechy, batony energetyczne, słodycze, mleko UHT, mleko modyfikowane, żywność dla dzieci i niemowląt.
 • Darów chemicznych: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, tampony, pampersy, chusteczki mokre, papier toaletowy, dezodoranty, płyny do prania, płyny do naczyń, jednorazowe naczynia, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, koce i śpiwory.


POMAGAJ RAZEM Z NAMI!

JESTEŚMY SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

Organizatorzy zbiórki:

https://www.facebook.com/GlosSeniorahttps://www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora
Skip to content