LOWE i Montessori

Trener – Jolanta Wierucka

Grupy:

Opis zajęć:

Dnia 27 lutego br. w Libuszy przeprowadzono formę doskonalenia zawodowych kompetencji pn. Warsztaty propedeutyczne dla osoby towarzyszącej w wolnej fazie uczenia się seniorów pt. „Radość uczenia się przez całe życie wg MARII MONTESSORI”. Uczestnikami były osoby pracujące ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi tj:

  1. Ośrodków Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Libuszy
  2. WTZ w Bieczu
  3. ŚDS w Bieczu, Filia w Gorlicach
  4. Klub Samopomocy DIALOG w Binarowej

Uczestniczki zdobyły cenną wiedzę, wspaniale umiejętności niezbędne do pracy 
z niepełnosprawnymi i seniorami oraz nauczyły się wykonywać samodzielnie pomoce Montessori do zajęć.

Skip to content