Sportowe LOWE – tenis stołowy

Trener – Adam Dudek

Grupy: Biecz

Opis zajęć:

Tenis stołowy należy do najbardziej popularnych gier sportowych. Daje uczestnikom wiele satysfakcji z wykonania udanego ćwiczenia czy wygranej. Rozwija harmonijnie podstawowe cechy motoryczne, a zwłaszcza koordynację ruchową, szybkość
i refleks.Treningi przeznaczone są dla każdego uczestnika, który miał lub chciałby mieć kontakt z tenisem stołowym. Zajęcia trwają 2 godziny – w tym czasie należy nastawić się na ruch, sympatyczną atmosferę i sportową rywalizację.Treningi służą doskonaleniu posiadanych umiejętności oraz korygowaniu błędów, a przede wszystkim dobrej zabawie i zdrowemu wysiłkowi fizycznemu.

Skip to content