LOWE i kulturo terapia

Trener – Justyna Bieniek

Grupy: Biecz

Opis zajęć:

Kulturo terapia to metoda aktywizacji potencjału i rozwijania zasobów człowieka w celu poprawy lub przywrócenia jego dobrostanu psychofizycznego. To terapia osób niepełnosprawnych, która polega na ich uczestnictwie w życiu kulturalnym społeczeństwa. Jest ona także elementem rehabilitacji leczniczej, zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Zajęcia dostosowane do możliwości uczestników ŚDS, osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.
Tematem zajęć jest pomoc w dostosowaniu się do panujących norm i zasad społecznych. Uświadamianie iż osoby niepełnosprawne mają takie same prawa i potrzeby. Na zajęciach wcielamy się różne role, próbujemy rozładowywać negatywne emocje, uczymy się rozmawiać o uczuciach.

Skip to content