LOWE z małym dzieckiem

Trenerzy – Dominik Kmita, Mariusz Bezak

Opis zajęć:

 

W dniach 04-05 marca br. odbyły się warsztaty pn. „Warsztaty animacji grup zabawowych, podnoszenie jakości pracy osób dorosłych z małymi dziećmi” dla
13 uczestników LOWE. Trenerem był pracownik Fundacji Rozwoju Dzieci z Warszawy. Każdy uczestnik szkolenia został wyposażony w nową wiedzę, umiejętności i otrzymał poradnik- publikację pod red. Teresy Ogrodzińskiej pt „Seniorzy dla najmłodszych”.

Po dwudniowym szkoleniu przygotowującym do pracy z małym dzieckiem, w dniu
6 marca część uczestników wzięło udział w Programie pn. „Dzieci mają wychodne”. Program zainicjowany przez Fundację Rozwoju Dzieciz Warszawy, jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, brak warunków do prawidłowego rozwoju, utrudnienie relacji rówieśniczych. Celem Programu jest umożliwienie dzieciom zrównoważonego rozwoju w kontakcie z przyrodą, poprzez włączenie do praktyki przedszkoli i szkół w 3-godzinne spacery dzieci w naturze, raz w tygodniu, niezależnie od pogody. W edukacyjnym spacerze po najbliższej okolicy wzięli udział: nauczyciele, rodzicei dziadkowie oraz dzieci. Spotkanie zachęciło wszystkich do takiej kreatywnej formy przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu.

Kolejnym etapem nabywania nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczestników LOWE był kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzony w dniu 6 maja br. przez nauczyciela Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

Kurs dopełni wymagania formalne do uzyskania przez uczestniczki certyfikatu ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Skip to content