LOWE i Szkoła Przyjazna Seniorom

Gmina Biecz włącza Seniorów do życia gminnych szkół podstawowych. Ta innowacja jest wymiernym efektem współpracy z LOKALNYM OŚRODKIEM WIEDZY EDUKACJI w Gminie Biecz oraz Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa. W 2021 roku Gmina Biecz przystąpiła do Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. Z tego tytułu Seniorzy zrzeszeni w LOWE, BUZW, SENIOR+ mają możliwości korzystania z wielu atrakcji m.in:

 • uzyskują Ogólnopolską Kartę Seniora
 • otrzymują czasopismo GŁOS SENIORA
 • uczestniczą w Międzynarodowych SENIORALIACH w Krakowie
 • biorą udział w licznych konkursach ogólnopolskich
 • koordynatorzy polityki senioralnej uczestniczą w konferencjach DOBRYCH PRAKTYK

Dzięki rocznej współpracy mogliśmy przystąpić do nowego projektu MANKO pn. Szkoła Przyjazna Seniorom.I takie zaproszenie do przyjęły następujące szkoły:

 1. SPNr 1 w Bieczu
 2. SPNr 2 w Bieczu
 3. SP w Korczynie
 4. ZSP w Libuszy
 5. ZSP w Rożnowicach
 6. SP w Racławicach
 7. SP w Sitnicy
 8. ZSP w Strzeszynie.

Projekt zakłada zaangażowanie seniorów, w tym osoby z ciekawymi kompetencjami,  umiejętnościami czy pasjami do działań międzypokoleniowych na terenie gminnych szkół.

Pojawią się konkursy na najciekawsze sposoby i formy spędzania wolnego czasu z dziadkami, na inicjatywy historyczne itp.

Projekt polega na działaniach mających na celu rozwijanie więzi międzypokoleniowych – pomiędzy grupą juniorów, Seniorów, a grupą społeczną jaką stanowią nauczyciele poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konkursów dotyczących rozwijania świadomości: czym jest starość , proces starzenia się oraz sposobów jak można ją godnie i ciekawie przeżyć.

Celem programu:

 • rozwijanie więzi międzypokoleniowych – pomiędzy grupą juniorów, Seniorów oraz nauczycielami
 • wzajemna międzypokoleniowa integracja, edukacja i aktywizacja
 • promocja takich wartości jak: otwartość, tolerancja oraz szacunek do drugiego człowieka
 • odkrywanie nowych pasji i zainteresowań przez seniorów i młodzież
 • wymiana doświadczeń i poznawanie swoich potrzeb i możliwości
 • aktywizacja i edukacja młodzieży przez nauczycieli i seniorów
 • edukacja i aktywizacja
 • promocja Szkół Przyjaznych Seniorom w Polsce i za granicą
 • przełamywanie wzajemnych stereotypów i uprzedzeń
 • promocja solidarności i empatii międzypokoleniowej
 • aktywizacja seniorów przez młodzież
 • przełamywania blokad psychicznych
 • rozwijanie postaw prospołecznych

Dnia 14 września br. grupa zainteresowanych projektem uczestników LOWE w osobach: Maria Gwóźdź i Zofia Sroka – Libusza, Stefania i Stanisław Matusik – Sitnica,  Władysław Bajorek – Racławice uczestniczyli w szkoleniu w Krakowie, prowadzonym przez koordynatora projektu Panią Monikę Świątek.Mieli możliwość poznania założeń programu i zadań Ambasadorów , którymi zostali. Dużym przeżyciem i fajnym wspomnieniem dla uczestników będzie podróż do Krakowa pociągiem.

 W dniu 22 września br. w ramach Międzynarodowych Senioralii, delegacja dyrektorów z Gminy Biecz przybyła do Krakowa, by odebrać Certyfikaty Szkoły Przyjaznej Seniorom. Było to ogromne wyróżnienie dla 8 szkół Gminy Biecz na 20 szkół z Małopolski, które zgłosiły swój udział w programie.

Skip to content