ERASMUS +

Czas na II spotkanie międzynarodowe (POLSKA/SŁOWACJA) w ramach projektu „ERASMUS
+ Nowa siła seniora”
Realizatorzy:
BIECKIE CENTRUM KULTURY, Rynek 18, 38-340 Biecz
STOWARZYSZENIE FEMAN W KOSZYCACH, ul. Zvonarska 23, 040 01 Koszyce
Projekt współfinasowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +
Partnerstwa na małą skalę – Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji.
W ramach projektu odbędą się:
W dniach 30-31 lipca 2022 r. po raz drugi do Biecza przyjadą uczestnicy (25 osób) projektu
z miasta Koszyce na Słowacji, by spotkać się z muzyką dawną podczas KROMER FESTVAL
BIECZ 8.edycja.
Program wydarzenia obejmuje:
– warsztaty z zakresu muzyki dawnej
– spotkanie z artystami Kromer Festival Biecz prowadzone przez Dyrektora Artystycznego
festiwalu
– udział w 4 koncertach Kromer Festival Biecz
– warsztaty kulinarne – przygotowanie regionalnych przysmaków (piernik)
– warsztaty jogi
W dniach 9,23 i 30 czerwca br. miały miejsce międzynarodowe warsztaty muzyki dawnej w formie
online podczas których uczestnicy projektu przygotowywali się do odbioru muzyki dawnej.
Zajęcia prowadził Dyrektor Artystyczny Festivalu P. Paweł Szczepanik

[Wpisz tutaj]

Szczegółowy program:

SOBOTA 30 lipca 2022 r.
Lp. Godzina Miejsce Plan dnia
1. 9.00-9.30 Biecz – Hotel MIMOZA Przyjazd grupy ze Słowacji – zakwaterowanie
2. 9.30-9.45 Przejazd do Biecza
3. 10.00-10.30 Biblioteka Biecz,
ul. Rynek 20

Rejestracja uczestników Polska/Słowacja
Powitanie i przedstawienie programu
II spotkania ERASMUS+
Podział na grupy -przejście na zajęcia
4. 10.30-11.30 Piwnice pod Ratuszem Warsztaty wypieku piernika gr.II Biecz
5. 10.30-11.30 Muzeum Ziemi Bieckiej
Kromerówka

Zwiedzanie gr. I Koszyce

6. 11.30-12.30 Piwnice pod Ratuszem Warsztaty wypieku piernika gr.I Koszyce
7. 11.30-12.30 Biecki Rynek Spacer ulicami miasta gr.II Biecz
8. 12.30-12.45 Przejazd do Libuszy
9. 13.00-15.00 Restauracja MIMOZA Obiad
10. 15.00 – 15.15 Przejazd do Biecza
11. 15.30 – 16.45 Klasztor pw. św. Anny

w Bieczu

Warsztaty muzyki dawnej spotkanie
z artystami KROMER FESTIVAL BIECZ

12. 16.45 – 17.00 Przejazd do Libuszy
13. 17.00-18.30 Restauracja MIMOZA Kolacja integracyjna
14. 18.30-18.45 Przejazd do Biecza
15. 19.30-21.00 Kolegiata pw. Bożego
Ciała w Bieczu

Koncert inauguracyjny pn. „To, co
niezapisane: GROUNDS – a baroque big
band”

16. 21.00-22.30 Kościół pw. św. Anny

w Bieczu

Koncert 2 pn. „Goût français czy gusto
italiano? Gdzie obce staje się narodowym?”

17. 22.45 – 23.00 Przejazd do Libuszy
18. 23.00 – 8.00 Hotel MIMOZA nocleg

[Wpisz tutaj]

NIEDZIELA 31 lipca 2022r.
Lp. Godzina Miejsce Plan dnia
19. 8.00-9.00 Biecz – Hotel MIMOZA Śniadanie
20. 9.15-9.30 Przejazd do Biecza
21. 9.30-10.30 Biecki Deptak Spacer wzdłuż Promenady z zabytkami w tle
22. 10.30-11.30 Biecki Deptak /
SP Nr 1 w Bieczu- sala
gimnastyczna
(w razie deszczu)

Joga z Erasmusem gr. I Koszyce
Trener z Polski

23. 10.30-11.30 Biecki Deptak /
SP Nr 1 w Bieczu- sala
gimnastyczna
(w razie deszczu)

Joga z Erasmusem gr.II Biecz
Trener ze Słowacji

24. 11.30-12.00 Biecki Rynek Lody z Erasmusem na Bieckim Rynku
25. 12.00-13.00 Biecki Rynek Spacer Szlakiem pamięci bieckich Żydów
z przewodnikiem: spacer po starówce,
dawnym sztetlu, zwiedzanie synagogi
Talmud-Tora i jej polichromii, oprowadzanie
po stałej wystawie "Żydzi Biecza. Historia i
Zagłada"

26. 13.00-13.15 Przejazd do Libuszy
27. 13.30-14.30 Restauracja MIMOZA Obiad
28. 14.45 – 15.00 Przejazd do Biecza
29. 15.00 – 15.45 Amfiteatr za murami* Warsztaty łucznicze
30. 16.00-17.00 Rynek w Bieczu* Pokaz sztuki katowskiej
31. 16:00 – 17:00 Muzeum Kromerówka* Prezentacja rzemiosł dawnych
32. 15.45 – 16.00 Przejazd do Binarowej
33. 16.00 – 17.30 Kościół pw. św. Michała
Archanioła w Binarowej

Koncert 3 pn. „Od świtu do zmierzchu:
kalejdoskop emocji”

[Wpisz tutaj]
17.30 – 17.45 Przejazd do Biecza
35. 18.00 – 20.00 Kolegiata pw. Bożego
Ciała w Bieczu

Koncert 4 pn. „Nisi Dominus – gdzie zacierają
się granice”

36. Zamknięcie 2 dnia spotkania ERASMUS+
37. 20.15 – 21.00 Strefa gastronomiczna
na płycie Rynku

Kolacja pod Ratuszem

38. 20.00 – 23.00 Przejazd do Koszyc
*Dla chętnych do wyboru

Podsumowanie realizacji mini grantów

Podsumowanie realizacji mini grantów

 

PODSUMOWANIE realizacji MINI GRANTÓW

 „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”

INFORMACJE O AKCJI
Nazwa/temat działania:
Polsko-Ukraińska Akademia Małego Dziecka
Data, czas trwania MINI GRANTU:04 maja do 30 czerwca 2022r.
Miejsce:Publiczny Żłobek BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz, ul. Tysiąclecia 29

Klub SENIOR+/Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz,

Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Cel działań:
Cele szczegółowe MINI GRANTU:

1.Podejmowanie działań wolontariackich na rzecz ukraińskich dzieci przebywających na terenie gminy Biecz.

2.Rozwój wolontariatu o nowe doświadczenia.

3.Promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza.

4.Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Biecz, w tym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz podejmowania inicjatyw woluntarystycznych na rzecz uchodźców.

5.Wzrost świadomości społecznej mieszkańców powiatu, czym jest wolontariat.

6.Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.

7.Promowanie programu Korpus Solidarności.

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację MINI GRANTU:

28 osób – dorośli

10 osób – młodzież

Adresaci działań realizowanych w ramach MINI GRANTU:

1.    Dzieci w wieku do lat 4(grupa zabawowa) – 10 osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy –6 osób

2.    Dzieci przedszkolne 5latki–26 osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy–1 osób

3.    Dzieci przedszkolne 6 latki – 38osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy – 3osób

4.    Dzieci w wieku 7-10 lat -131osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy–9 osób

 
PODSUMOWANIE AKCJI
Rezultaty podjętych działań:

Grupa wolontariuszy podjęła inicjatywęwolontariacką na rzecz ukraińskich dzieci przebywających w Bieczu. Posiadając doświadczenie w wyżej wymienionych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, zorganizowano warsztaty rozwijająco-edukacyjne oraz integrujące dla dzieci z Ukrainy. Początkowo liczba dzieci z Ukrainy wynosiła 25 łącznie na zajęcia uczęszczało 18 dzieci. Rotacja związana z powrotami uchodźców na Ukrainę, traumatyczne przeżycia w  związku  z napływającymi informacjami z wojny sprawiły, że nie wszystkie dzieci uczęszczały regularnie na zajęcia.

1.Włączono liczną(38 osób) grupę wolontariuszy i przygotowano zaplecze do prowadzenia zajęć dla dzieci Uchodźców w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz,ul. Tysiąclecia 29 oraz Klub SENIOR+. Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Grupą wolontariuszy podejmujących działania byli uczniowie ze Szkolnych Klubów Wolontariatu z SP nr 1, SP nr 2, LO w Bieczu, Uczestnicy LOWE – dorośli tworzący nieformalną grupę wolontariuszy działający drugi rok na terenie gminy, którzy prowadzili warsztaty kulinarne i rękodzieła dla dzieci. Był to wspaniały przykład wymiany międzypokoleniowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sprzyjały wzajemnej integracji, uatrakcyjniały proces dydaktyczno-wychowawczy i były ciekawa metoda nauki j. polskiego.

Projektem objęto 205 dzieci w wieku do 10 roku życia w tym 19 dzieci  z Ukrainy.

2.Zorganizowano grupę zabawową dla 10 najmłodszych dzieci,  w tym 6 dzieci uchodźców w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA. Animatorki – wolontariuszki posiadały przygotowanie do pracy  z małymi dziećmi i do prowadzenia takiej nieformalnej formy zajęć  z dziećmi. Zakupiono gry dydaktyczne i planszowe dla dzieci, które wykorzystano podczas zajęć.

Zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w formie zajęć zabawowych dla matek i dzieci w integracji z dziećmi z polskiego przedszkola ze szczególnym naciskiem na adaptację najmłodszych dzieci i ich matek do nowego życia w nowym kraju. Zajęcia prowadzone w asyście nauczycielki ukraińsko-języcznej i wolontariuszy.

W grupie dzieci przedszkolnych w wieku od 5-6 lat zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla64 dzieci, w tym 3 dzieci uchodźców z Ukrainy w postaci warsztatów kulinarnych i artystycznych.

3.Zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla 131 dzieci kl. I-III, w tym 9  uchodźców z Ukrainy w wieku szkolnym.

Zaspokojono w ten sposób potrzeby rozwojowe dzieci w wieku szkolnym,tj. integrację, bezpieczeństwo i naukę j. polskiego podczas 9 warsztatów wspólnego gotowania oraz warsztatów artystycznych( wykonywanie obrazów z wełny czesankowej). Podjęcie działań adaptacyjnych i integracyjnych w nowym środowisku.

Informacje wraz oznaczeniami Korpusu Solidarności o realizacji zadania z pojawiła się na stronach internetowych/Facebooku:  Gminy Biecz, LOWE, Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, Lokalnego Centrum Wolontariatu. SP Nr 1 w Bieczu, SP nr 2 w Bieczu i Gminnego Przedszkola oraz Publicznego Żłobka w Bieczu. Wszyscy uczestnicy grantu zostali na bieżąco poinformowani o realizacji zadania z Programu Korpus Solidarności.

Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie i wsparciu naszych przyjaciół z Ukrainy:

  1. Kwiatonowickiemu StowarzyszeniuHomini,
  2. Stowarzyszeniu SursumCorda z Nowego Sącza,

oraz za pomoc w realizacji projektu:

wolontariuszom/uczestnikom:  Klubu SENIOR + z Biecza i Libuszy, LOWE, Stowarzyszenia Biecz Przyjazny Emerytom, Animatorowi LOWE.

oraz dyrekcji, nauczycielom i  uczniom SP nr 1 i Nr 2 w Bieczu i LO  w Bieczu oraz Gminnego Przedszkola
i Publicznego Żłobka BIECKJA AKADEMIA MALUCHA.

Renata Gołębiowska

Koordynator LOWE

Zbiórka pieniędzy i darów Głosu Seniora dla uchodźców z Ukrainy

Zbiórka pieniędzy i darów Głosu Seniora dla uchodźców z Ukrainy

W związku z tragiczną sytuacją, jaka dotknęła mieszkańców Ukrainy oraz narastającą liczbą uchodźców w naszym kraju szukających wsparcia, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora postanowiło zorganizować zbiórkę pieniężną na rzecz pomocy uchodźcom, którzy aktualnie przebywają w Polsce. 

Darowizny można wpłacać przelewem na numer konta:

36 2490 0005 0000 4600 3373 9579

W tytule przelewu prosimy o wpisanie,,Solidarni z Ukrainą“.


W siedzibie Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora (Os. Urocze 12, 31-953 Kraków) trwa zbiórka darów dla samotnych matek i dzieci z Ukrainy.

Prosimy o przynoszenie:

  • Darów spożywczych: woda, soki, konserwy, olej, herbata, kawa, cukier, makarony, mąką, ryż, warzywa, owoce w puszce, suszone owoce, orzechy, batony energetyczne, słodycze, mleko UHT, mleko modyfikowane, żywność dla dzieci i niemowląt.
  • Darów chemicznych: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, tampony, pampersy, chusteczki mokre, papier toaletowy, dezodoranty, płyny do prania, płyny do naczyń, jednorazowe naczynia, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, koce i śpiwory.


POMAGAJ RAZEM Z NAMI!

JESTEŚMY SOLIDARNI Z UKRAINĄ!

Organizatorzy zbiórki:

https://www.facebook.com/GlosSeniorahttps://www.facebook.com/ogolnopolskakartaseniora

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU Z GŁOSEM SENIORA

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU Z GŁOSEM SENIORA

Czy wiesz jakie niebezpieczeństwa czekają na Ciebie w Internecie? Codziennie jesteśmy narażeni na ataki hakerów, oszustwa oraz wyłudzenia pieniężne przez Internet! Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu – poświęćmy ten dzień na edukację na temat cyberbezpieczeństwa! Od początku pandemii przestępcy dwoją się
i troją, aby wykorzystać lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Co chwilę powstają nowe techniki manipulacyjne. Przeciwdziała temu Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, które w ramach kampanii Stop Manipulacji – nie daj się oszukać przestrzega Seniorów przed niebezpieczeństwami z jakimi wiąże się korzystanie z Internetu i informuje jak się przed nimi uchronić!

Jak mówi Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia MANKO i Redaktor Naczelny magazynu Ogólnopolski Głos Seniora: „Niestety nawet podczas epidemii, kiedy powinniśmy ze sobą jednoczyć
i solidaryzować, przestępcy wykorzystują nasz lęk, nasze obawy, naszą dezinformację i wymyślają nowe techniki manipulacji. Dlatego prowadzimy kampanię, aby na czas dowiadywać się o nowych technikach manipulacji
i przestrzegać seniorów przed najnowszymi sposobami wyłudzeń.”

Stowarzyszenie MANKO ostrzega seniorów poprzez m.in.: spoty i warsztaty video, reklamy, audycje i artykuły
w mediach, ulotki doręczane przez wolontariuszy i sąsiadów, a także poprzez dzieci z naszych szkół i przedszkoli partnerskich należących do projektu Szkoła Przyjazna Seniorom.

O oszustwach i technikach manipulacyjnych z jakimi spotkamy się w Internecie można przeczytać na:

https://glosseniora.pl/stop-manipulacji/ oraz https://niedajmysieoszukac.pl/.


Warsztaty ,,Aktywny i bezpieczny senior – Jak poruszać się w bankowości elektronicznej?”
dostępne są na:


Zachęcamy do obejrzenia spotów kampanii ,,Stop Manipulacji, Nie Daj się Oszukać”:

Spot ze Zdzisławem Wasiakiem – królem III edycji Sanatorium Miłości: https://www.youtube.com/watch?v=NAqnF0quCpk

Spot z DJ Wiką – najstarszą DJ-ką w Polsce, Ambasadorką Głosu Seniora:

Wspierajmy, edukujmy, ostrzegajmy.
Stop manipulacji – Nie Daj się Oszukać

Skip to content