Kontakt

- lowe.jpg

adres:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu, ul. Szpitalna 3 ( budynek Grodu Starościńskiego) – sekretariat.
 • Zespół Obsługi Jednostek w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 31- sekretariat.

telefon:

 • 13 44 71 051
 • 13 44 71 203
 • 509 421 941
 • 790 220 057

e-mail:

Listy do LOWE

- ldl.png

Ktoś list dostał.Komuś serce bije.
Idzie czytać pod kwitnące jabłonie.
Czyta. Chwyta się ręką za szyję
i dno traci, i w powietrzu tonie.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska “List”
To romantyczne spojrzenie na list i obecna rzeczywistość, w której wszystko jest inne, skłoniło nas do mamy nadzieję ciekawego pomysłu. Powrotu do czegoś, co obecnie praktycznie zanikło. Nadeszła epoka telefonu komórkowego i komputera. Mało kto dzisiaj pisze listy i je wysyła…. 

Dlatego LOWE wychodzi z inicjatywą powrotu do tej tradycyjnej formy komunikacji.

Tradycyjne skrzynki, do których będzie można wrzucać listy zostaną wkrótce wykonane przez uczestników. Zamontowane będą w każdej z miejscowości
na terenie naszej gminy.

Choć biorąc od uwagę na czas pandemii, dla innych pozostawimy możliwość wysłania listu drogą elektroniczną na adres: lowe.biecz@gmail.com

 
Bez względu jednak na formę, zachęcamy do pisania listów do… LOWE, by w ten sposób napisać o swoich oczekiwaniach, o swoich wrażeniach po udziale w zajęciach, a może o swoich marzeniach.

Urok listów nigdy nie przeminie, a najprzyjemniejszym momentem zawsze pozostanie niecierpliwe otwieranie koperty.

Koordynator LOWE

Partnerzy

- lowe.jpg

Lider partnerstwa: Gmina Biecz

Partner Wiodący:  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu

Model współpracy w LOWE

Model współpracy w LOWE oparty jest na Partnerstwie na rzecz umiejętności w społeczności lokalnej i zakłada wspólne wdrażanie LOWE na bazie SP Nr 1 w Bieczu i szkół gminnych we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, które zdeklaruje aktywny udział w działaniach partnerstwa wspierającego działalność LOWE.

Partnerstwo na rzecz umiejętności dorosłych w społeczności lokalnej to: platforma współpracy pomiędzy różnymi partnerami.

Partnerstwo stanie się najefektywniejszą formułą budowania relacji współpracy i partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Dla zwiększenia efektywności i trwałości LOWE systematycznie zawierane są porozumienia o partnerstwie  z różnymi podmiotami np.

Partnerzy lokalni:

 1. SP Nr 2 w Bieczu
 2. ZSP w Binarowej
 3. SP w Grudnej Kępskiej
 4. ZSP w Korczynie
 5. ZSP w Libuszy
 6. SP w Racławicach
 7. ZSP w Rożnowicach
 8. SP w Sitnicy
 9. ZSP w Strzeszynie

MODEL WSPÓŁPRACY W LOWE W OPARCIU O IDEĘ PARTNERSTWA

Kadra

- lowe.jpg

W strukturze organizacyjnej LOWE występują następujące funkcje:

 1. Koordynator LOWE
 2. Administrator LOWE
 3. Animatorzy LOWE
 4. Kadra trenerska LOWE
 5. Kadra obsługująca LOWE
 • Asystent ds. finansowych
 • Asystent ds. płacowych
 • Asystent ds. kadrowych
 • Asystent ds. organizacyjnych

Kadra Trenerska LOWE

L.p.Nazwisko i imięTrener LOWE
w zakresie:
Rodzaj zajęć
 Bal Paulinarękodzieła, ceramikiLOWE i rękodzieło
 Bartuś Martasztuki, zabytkiLOWE i sztuka Warsztaty p.n. „Spotkania ze sztuką
 i zabytkami”
 Boniśniak RafałmuzykiLOWE – MUSICA
 Ks. Cidyło MirosławZabytków Szlaku Architektury Drewnianej
i pszczelarstwa
LOWE na Szlaku Architektury Drewnianej
 Czech Monikajęzyka niemieckiegoJęzykowe LOWE
 Drzymała – Karp Angelikajęzyka angielskiegoJęzykowe LOWE
 Dudek Adamtenisa stołowegoSportowe LOWE
 Dżuła DagmarateatruLOWE w teatrze
 Florek-Bażyk KarolinarękodziełaLOWE i rękodzieło – masa solna anioły  
 Jakubowski JędrzejSerowarstwa
i agroturystyki
LOWE w agroturystyce, warsztaty serowarskie
 Jamro Edytajęzyka włoskiegoJęzykowe LOWE
 Kmita Dominikanimacji grup zabawowych, podnoszenia jakości pracy osób dorosłych z małymi dziećmiLOWE z małym dzieckiem  
 Kosiba Marcingry w szachyLOWE i szachy  
 Kozek Krzysztofnauki pływania i zajęć fitness na basenieLOWE na basenie
 Król Sabinadoradztwa zawodowegoDoradca zawodowy w LOWE
 Lech JacekbibliotekoznawstwaLOWE z książką Klub Książki i Mediateki
 Lipiński Arturprawa rodzinnego
 i karnego
LOWE – prawne aspekty życia seniora  
 Mierzwa KonradinformatykiLOWE z komputerem
 Morga Romanzajęć praktycznychMĘSKIE LOWE – warsztaty majsterkowania
 Niemiec Bartłomiejpiłki siatkowej  LOWE z siatkówką
 Nowak JadwigaturystykiLOWE na szlakach turystycznych  
 Pociask Ewaopieki nad senioramiLOWE Z Montessori
 Podstołowicz Edytaprojektowania ogrodówLOWE w ogrodzie  
 Polak Agnieszkarękodzieła i florystyki  LOWE i rękodzieło
 Poniewierka Rafałkaligrafii
i iluminatorstwa
LOWE i sztuka Warsztaty kaligrafii i iluminatorstwa  
 Przybyłowicz DominiktańcaLOWE z tańcem  
 Przybyłowicz Małgorzatazajęć plastycznychArtystyczne LOWE
 Rudek Iwonagastronomii
i przedsiębiorczości
Kulinarne LOWE Kuchenne „ewolucje”
 Rudzińska BarbaramalarstwaLOWE z malarką  
 Samborska Małgorzatarehabilitacji
i kosmetologii
LOWE z rehabilitantką Podstawy masażu i terapii wspomagających zdrowie   LOWE z projektantką piękna Dojrzałe piękno- warsztaty urody 45+
 Serafin BogumiładietetykiLOWE w zdrowym ciele  
 Sowińska MariolajogiLOWE w zdrowym ciele  
 Szczepanik Pawełmuzyki dawnejLOWE i muzyka dawna  
 Szetela Sylwiajęzyka francuskiegoJęzykowe LOWE
 Dr hab. Wiercińska Nosal Agnieszkanauk ścisłychLOWE z uczelnią wyższą UMCS
 Wierucka Jolantapodnoszenia jakości pracy i opieki nad osobami starszymi, chorymi czy niepełnosprawnymi.LOWE Z Montessori  
 Wszołek ElżbietabibliotekoznawstwaLOWE i gry planszowe

O projekcie

- lowe.jpg

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz powstał w ramach umowy grantowej zawartej przez Gminę Biecz z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje innowacyjny projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich i krajowych poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasza Gmina to 1 z 20 Ambasadorów ośrodków LOWE w Polsce.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 183 227,33 zł 

Kwota uzyskanego grantu: 250 000 zł

- 2.png

LOWE i jego misja: 

Głównym celem LOWE jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych Gminy Biecz na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę do uczenia się przez całe życie. Kompetencji przydatnych do poruszania się na rynku pracy, do rozwoju osobistego i społeczności lokalnej. Do tej roli wybrano Szkołę Podstawową nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu. To modelowe przedsięwzięcie społeczno-edukacyjne, które jeszcze bardziej przyczynia się do wzrostu znaczenia i roli szkoły w środowisku lokalnym. 

LOWE dla kogo? 

 •  mieszkańców Gminy Biecz powyżej 45+, 
 •  emerytów, rodziców, dziadków, 
 •  osób związanych z rolnictwem, 
 •  członków stowarzyszeń, KG W i OSP, 
 •  mieszkańców innych gmin, 

w szczególności osób: 

 • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości), 
 • przejawiających brak aktywności zawodowej i społecznej, w tym osób związanych wyłącznie z rolnictwem; 
 • bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale; 
 • uzależnionych od form pomocy społecznej i wsparcia rodziny; -osamotnionych; 
 • starszych, przejawiających brak form wsparcia edukacyjnego, społecznego i integracyjnego; 
 • nie pracujących, nie uczących się, bez doświadczenia zawodowego; 
 • pracujących chcących podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy. 
- 3.png

Drogi Mieszkańcu Gminy Biecz ! Jesteś dla nas WAŻNY !
W ramach LOWE przygotowaliśmy dla Ciebie indywidualny pakiet edukacyjny. 

Utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) przy Szkole Podstawowej im. bpa Marcina Kromera w Bieczu kładzie wyraźny akcent na dostępność usług edukacyjnych i stwarzanie szans uczenia się osób dorosłych mających trudności w dostępie do uczenia się, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami, tak by mogły stać się jedną z grup docelowych LOWE.

Burmistrz Biecza serdecznie zaprasza i zachęca wszystkich zainteresowanych ofertą do zgłoszenia się do projektu.

Do pobrania:

Model funkcjonowania LOWE

Skip to content