Podsumowanie realizacji mini grantów

 

PODSUMOWANIE realizacji MINI GRANTÓW

 „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”

INFORMACJE O AKCJI
Nazwa/temat działania:
Polsko-Ukraińska Akademia Małego Dziecka
Data, czas trwania MINI GRANTU:04 maja do 30 czerwca 2022r.
Miejsce:Publiczny Żłobek BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz, ul. Tysiąclecia 29

Klub SENIOR+/Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz,

Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Cel działań:
Cele szczegółowe MINI GRANTU:

1.Podejmowanie działań wolontariackich na rzecz ukraińskich dzieci przebywających na terenie gminy Biecz.

2.Rozwój wolontariatu o nowe doświadczenia.

3.Promowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza.

4.Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej gminy Biecz, w tym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz podejmowania inicjatyw woluntarystycznych na rzecz uchodźców.

5.Wzrost świadomości społecznej mieszkańców powiatu, czym jest wolontariat.

6.Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.

7.Promowanie programu Korpus Solidarności.

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację MINI GRANTU:

28 osób – dorośli

10 osób – młodzież

Adresaci działań realizowanych w ramach MINI GRANTU:

1.    Dzieci w wieku do lat 4(grupa zabawowa) – 10 osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy –6 osób

2.    Dzieci przedszkolne 5latki–26 osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy–1 osób

3.    Dzieci przedszkolne 6 latki – 38osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy – 3osób

4.    Dzieci w wieku 7-10 lat -131osób

a)    w tym dzieci z Ukrainy–9 osób

 
PODSUMOWANIE AKCJI
Rezultaty podjętych działań:

Grupa wolontariuszy podjęła inicjatywęwolontariacką na rzecz ukraińskich dzieci przebywających w Bieczu. Posiadając doświadczenie w wyżej wymienionych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, zorganizowano warsztaty rozwijająco-edukacyjne oraz integrujące dla dzieci z Ukrainy. Początkowo liczba dzieci z Ukrainy wynosiła 25 łącznie na zajęcia uczęszczało 18 dzieci. Rotacja związana z powrotami uchodźców na Ukrainę, traumatyczne przeżycia w  związku  z napływającymi informacjami z wojny sprawiły, że nie wszystkie dzieci uczęszczały regularnie na zajęcia.

1.Włączono liczną(38 osób) grupę wolontariuszy i przygotowano zaplecze do prowadzenia zajęć dla dzieci Uchodźców w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA, Biecz,ul. Tysiąclecia 29 oraz Klub SENIOR+. Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31.

Grupą wolontariuszy podejmujących działania byli uczniowie ze Szkolnych Klubów Wolontariatu z SP nr 1, SP nr 2, LO w Bieczu, Uczestnicy LOWE – dorośli tworzący nieformalną grupę wolontariuszy działający drugi rok na terenie gminy, którzy prowadzili warsztaty kulinarne i rękodzieła dla dzieci. Był to wspaniały przykład wymiany międzypokoleniowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sprzyjały wzajemnej integracji, uatrakcyjniały proces dydaktyczno-wychowawczy i były ciekawa metoda nauki j. polskiego.

Projektem objęto 205 dzieci w wieku do 10 roku życia w tym 19 dzieci  z Ukrainy.

2.Zorganizowano grupę zabawową dla 10 najmłodszych dzieci,  w tym 6 dzieci uchodźców w Publicznym Żłobku BIECKA AKADEMIA MALUCHA. Animatorki – wolontariuszki posiadały przygotowanie do pracy  z małymi dziećmi i do prowadzenia takiej nieformalnej formy zajęć  z dziećmi. Zakupiono gry dydaktyczne i planszowe dla dzieci, które wykorzystano podczas zajęć.

Zorganizowano i przeprowadzono 10 spotkań dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w formie zajęć zabawowych dla matek i dzieci w integracji z dziećmi z polskiego przedszkola ze szczególnym naciskiem na adaptację najmłodszych dzieci i ich matek do nowego życia w nowym kraju. Zajęcia prowadzone w asyście nauczycielki ukraińsko-języcznej i wolontariuszy.

W grupie dzieci przedszkolnych w wieku od 5-6 lat zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla64 dzieci, w tym 3 dzieci uchodźców z Ukrainy w postaci warsztatów kulinarnych i artystycznych.

3.Zorganizowano zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla 131 dzieci kl. I-III, w tym 9  uchodźców z Ukrainy w wieku szkolnym.

Zaspokojono w ten sposób potrzeby rozwojowe dzieci w wieku szkolnym,tj. integrację, bezpieczeństwo i naukę j. polskiego podczas 9 warsztatów wspólnego gotowania oraz warsztatów artystycznych( wykonywanie obrazów z wełny czesankowej). Podjęcie działań adaptacyjnych i integracyjnych w nowym środowisku.

Informacje wraz oznaczeniami Korpusu Solidarności o realizacji zadania z pojawiła się na stronach internetowych/Facebooku:  Gminy Biecz, LOWE, Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, Lokalnego Centrum Wolontariatu. SP Nr 1 w Bieczu, SP nr 2 w Bieczu i Gminnego Przedszkola oraz Publicznego Żłobka w Bieczu. Wszyscy uczestnicy grantu zostali na bieżąco poinformowani o realizacji zadania z Programu Korpus Solidarności.

Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie i wsparciu naszych przyjaciół z Ukrainy:

  1. Kwiatonowickiemu StowarzyszeniuHomini,
  2. Stowarzyszeniu SursumCorda z Nowego Sącza,

oraz za pomoc w realizacji projektu:

wolontariuszom/uczestnikom:  Klubu SENIOR + z Biecza i Libuszy, LOWE, Stowarzyszenia Biecz Przyjazny Emerytom, Animatorowi LOWE.

oraz dyrekcji, nauczycielom i  uczniom SP nr 1 i Nr 2 w Bieczu i LO  w Bieczu oraz Gminnego Przedszkola
i Publicznego Żłobka BIECKJA AKADEMIA MALUCHA.

Renata Gołębiowska

Koordynator LOWE

Skip to content