ERASMUS +

Czas na II spotkanie międzynarodowe (POLSKA/SŁOWACJA) w ramach projektu „ERASMUS
+ Nowa siła seniora”
Realizatorzy:
BIECKIE CENTRUM KULTURY, Rynek 18, 38-340 Biecz
STOWARZYSZENIE FEMAN W KOSZYCACH, ul. Zvonarska 23, 040 01 Koszyce
Projekt współfinasowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +
Partnerstwa na małą skalę – Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji.
W ramach projektu odbędą się:
W dniach 30-31 lipca 2022 r. po raz drugi do Biecza przyjadą uczestnicy (25 osób) projektu
z miasta Koszyce na Słowacji, by spotkać się z muzyką dawną podczas KROMER FESTVAL
BIECZ 8.edycja.
Program wydarzenia obejmuje:
– warsztaty z zakresu muzyki dawnej
– spotkanie z artystami Kromer Festival Biecz prowadzone przez Dyrektora Artystycznego
festiwalu
– udział w 4 koncertach Kromer Festival Biecz
– warsztaty kulinarne – przygotowanie regionalnych przysmaków (piernik)
– warsztaty jogi
W dniach 9,23 i 30 czerwca br. miały miejsce międzynarodowe warsztaty muzyki dawnej w formie
online podczas których uczestnicy projektu przygotowywali się do odbioru muzyki dawnej.
Zajęcia prowadził Dyrektor Artystyczny Festivalu P. Paweł Szczepanik

[Wpisz tutaj]

Szczegółowy program:

SOBOTA 30 lipca 2022 r.
Lp. Godzina Miejsce Plan dnia
1. 9.00-9.30 Biecz – Hotel MIMOZA Przyjazd grupy ze Słowacji – zakwaterowanie
2. 9.30-9.45 Przejazd do Biecza
3. 10.00-10.30 Biblioteka Biecz,
ul. Rynek 20

Rejestracja uczestników Polska/Słowacja
Powitanie i przedstawienie programu
II spotkania ERASMUS+
Podział na grupy -przejście na zajęcia
4. 10.30-11.30 Piwnice pod Ratuszem Warsztaty wypieku piernika gr.II Biecz
5. 10.30-11.30 Muzeum Ziemi Bieckiej
Kromerówka

Zwiedzanie gr. I Koszyce

6. 11.30-12.30 Piwnice pod Ratuszem Warsztaty wypieku piernika gr.I Koszyce
7. 11.30-12.30 Biecki Rynek Spacer ulicami miasta gr.II Biecz
8. 12.30-12.45 Przejazd do Libuszy
9. 13.00-15.00 Restauracja MIMOZA Obiad
10. 15.00 – 15.15 Przejazd do Biecza
11. 15.30 – 16.45 Klasztor pw. św. Anny

w Bieczu

Warsztaty muzyki dawnej spotkanie
z artystami KROMER FESTIVAL BIECZ

12. 16.45 – 17.00 Przejazd do Libuszy
13. 17.00-18.30 Restauracja MIMOZA Kolacja integracyjna
14. 18.30-18.45 Przejazd do Biecza
15. 19.30-21.00 Kolegiata pw. Bożego
Ciała w Bieczu

Koncert inauguracyjny pn. „To, co
niezapisane: GROUNDS – a baroque big
band”

16. 21.00-22.30 Kościół pw. św. Anny

w Bieczu

Koncert 2 pn. „Goût français czy gusto
italiano? Gdzie obce staje się narodowym?”

17. 22.45 – 23.00 Przejazd do Libuszy
18. 23.00 – 8.00 Hotel MIMOZA nocleg

[Wpisz tutaj]

NIEDZIELA 31 lipca 2022r.
Lp. Godzina Miejsce Plan dnia
19. 8.00-9.00 Biecz – Hotel MIMOZA Śniadanie
20. 9.15-9.30 Przejazd do Biecza
21. 9.30-10.30 Biecki Deptak Spacer wzdłuż Promenady z zabytkami w tle
22. 10.30-11.30 Biecki Deptak /
SP Nr 1 w Bieczu- sala
gimnastyczna
(w razie deszczu)

Joga z Erasmusem gr. I Koszyce
Trener z Polski

23. 10.30-11.30 Biecki Deptak /
SP Nr 1 w Bieczu- sala
gimnastyczna
(w razie deszczu)

Joga z Erasmusem gr.II Biecz
Trener ze Słowacji

24. 11.30-12.00 Biecki Rynek Lody z Erasmusem na Bieckim Rynku
25. 12.00-13.00 Biecki Rynek Spacer Szlakiem pamięci bieckich Żydów
z przewodnikiem: spacer po starówce,
dawnym sztetlu, zwiedzanie synagogi
Talmud-Tora i jej polichromii, oprowadzanie
po stałej wystawie "Żydzi Biecza. Historia i
Zagłada"

26. 13.00-13.15 Przejazd do Libuszy
27. 13.30-14.30 Restauracja MIMOZA Obiad
28. 14.45 – 15.00 Przejazd do Biecza
29. 15.00 – 15.45 Amfiteatr za murami* Warsztaty łucznicze
30. 16.00-17.00 Rynek w Bieczu* Pokaz sztuki katowskiej
31. 16:00 – 17:00 Muzeum Kromerówka* Prezentacja rzemiosł dawnych
32. 15.45 – 16.00 Przejazd do Binarowej
33. 16.00 – 17.30 Kościół pw. św. Michała
Archanioła w Binarowej

Koncert 3 pn. „Od świtu do zmierzchu:
kalejdoskop emocji”

[Wpisz tutaj]
17.30 – 17.45 Przejazd do Biecza
35. 18.00 – 20.00 Kolegiata pw. Bożego
Ciała w Bieczu

Koncert 4 pn. „Nisi Dominus – gdzie zacierają
się granice”

36. Zamknięcie 2 dnia spotkania ERASMUS+
37. 20.15 – 21.00 Strefa gastronomiczna
na płycie Rynku

Kolacja pod Ratuszem

38. 20.00 – 23.00 Przejazd do Koszyc
*Dla chętnych do wyboru

Skip to content